• Sunulan Olanaklar

    Bölümde yedi doçent bir yardımcı doçent öğretim üyesi ve dördü doktor olmak üzere yedi araştırma görevlisi bulunmaktadır.

    Fizik Bölümünde Yüksek Lisans Proğramı 26 öğrenciyle yürütülmektedir. Fizik Bölümü, bir adet araştırma laboratuvarı ve üç adet öğrenci laboratuvarına sahiptir. Öğrenci laboratuvarlarında hâli hazırda mekanik ve elektromagnetizma deneylerinin yapılabileceği düzenekler mevcuttur. Ayrıca fakülte bünyesinde öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır. Bu imkânlar dâhilinde Fizik Bölümü, lisans ve lisans üstü eğitim için kaliteli bir eğitim ortamına sahiptir.